Direct contact met Ongediertebestrijding Westland?

We zijn 24/7 bereikbaar voor noodsituaties die om een directe oplossing vragen.

Kamervliegen

Uiterlijk

 • Lichaamslengte 7 - 8 mm
 • Een grijze borststuk met 4 zwarte strepen en een achterlijf dat aan de basis geel is
 • De kleine kamervlieg is slanker en heeft een lengte van 5 - 7 mm., een bruine borststuk en een achterlijf met 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken
 • De larve (made) van de kamervlieg is lichtblauw, max. 10mm lang en heeft geen duidelijk afgetekende kop.
 • De larve (made) van de kleine kamervlieg is ca. 8mm lang, bruin van kleur en heeft geen duidelijk afgetekende kop.

Algemeen

Beide vliegensoorten komen onder andere voor op mest, afval, dode dieren, uitscheiding van mens en dier en voedingsmiddelen (vooral suiker en stroop). De kleine kamervlieg komt vaak voor in pluimveebedrijven en veestallen. Door de lucht van vuilnishopen, mestvaalten e.d. worden de vliegen aangetrokken en komen ze dus ook in de buurt van gebouwen. Alle vliegensoorten ondergaan een volkomen gedaanteverwisseling (metamorfose). Dit wil zeggen dat deze insecten 4 levensstadia doorlopen tijdens hun ontwikkeling tot volwassen vlieg nl: ei, larve, pop en imago (volwassen insect). Het wijfje van de kamervlieg legt 600-2000 (1mm lange) eitjes in series van 100-150. Het wijfje van de kleine kamervlieg legt 200-600 eitjes in groepjes van 30-70 per keer. De eitjes worden gelegd op allerlei rottend materiaal zoals uitwerpselen of afval. Na 1-3 dagen komt de larve uit het eitje en begint zich te voeden met het rottend materiaal, waarna zij zich na ca. 1 week begint te verpoppen. Het popstadium duurt 3-8 dagen bij de kamervlieg en 10-30 dagen bij de kleine kamervlieg. De mannetjes sterven kort na de paring, de wijfjes leven 2-3 maanden.

Schade

Ze brengen bacteriën en andere schadelijke micro-organismen over van afval op voedsel. Via de bacteriën die vooral worden meegedragen aan monddelen en poten en via de uitwerpselen worden ziekteverwekkende virussen, bacteriën e.d. verspreid die een gevaar opleveren voor mens en huisdier.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk:

 • Afval dient tijdig verwijderd te worden
 • Afvalemmers en -containers moeten goed afsluitbaar zijn
 • Afvalverzamelplaatsen uit de buurt van gebouwen houden
 • Op boerderijen dient het mest z.s.m. afgevoerd te worden. Mestgoten en stalvloeren goed schoonhouden en mestopslag afgedekt houden
 • Vloeren, wanden, tafels e.d. schoon houden
 • Voedingsmiddelen en grondstoffen altijd afgedekt laten staan
 • Waar mogelijk vliegengaas aanbrengen, horren, lintgordijnen of flapdeuren plaatsen

Bestrijding

Bestrijding van vliegen is alleen zinvol als de nodige weringmaatregelen getroffen zijn. Er bestaan veel verschillende methodes om vliegen te bestrijden o.a.; vliegenstrips, elektrische vliegendoders, vliegenvallen voor binnen of buiten, biologische vliegenbestrijding, behandeling van rustplaatsen van vliegen met insecticide en behandeling van mest ter bestrijding van maden. Bij een chemische bestrijding van de vlieg dient men regelmatig te wisselen van werkzame stof om resistentie van de vlieg tegen te gaan.