Direct contact met Ongediertebestrijding Westland?

We zijn 24/7 bereikbaar voor noodsituaties die om een directe oplossing vragen.

Klustervliegen

Uiterlijk

  • Lichaamslengte 8 mm
  • Lijkt op een sterk uitgegroeide kamervlieg met veel goudkleurige haartjes op de bovenzijde van de borstschild

Algemeen

De volwassen klustervliegen komen in het najaar gebouwen binnen op zoek naar een geschikte overwinteringplaats. Alle vliegensoorten ondergaan een volkomen gedaanteverwisseling (metamorfose). Dit wil zeggen dat deze insecten 4 levensstadia doorlopen tijdens hun ontwikkeling tot volwassen vlieg nl: ei, larve, pop en imago (volwassen insect).De volwassen vrouwtjes leggen hun eitjes op vochtige grond, onder rottende bladeren e.d. Na ongeveer een week komen de larven uit en gaan actief op zoek naar regenwormen waar ze zich aan vast houden en vervolgens een gaatje in boren. De made ontwikkelt zich binnen in het lichaam van de regenworm. Als de regenworm dood of bijna dood is boort de made zich een weg naar buiten en verpopt zich in de grond. De levenscyclus van de klustervlieg is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden; twee generaties per jaar is normaal, maar als de zomer erg warm is kunnen vier generaties per jaar voorkomen. De volwassen klustervlieg voedt zich met de nectar van bloemen.

Schade

Tijdens de zomer en het begin van de herfst veroorzaken klustervliegen slechts zelden overlast. Als het weer koeler wordt zoeken ze beschutting in hoeken en gaten in huizen en andere gebouwen. Naarmate de temperatuur verder daalt zoeken ze meer bescherming en vormen vaak enorme klusters van duizenden vliegen. Het komt regelmatig voor dat hetzelfde gebouw ieder jaar opnieuw door de vliegen gebruikt wordt om te overwinteren. Klustervliegen veroorzaken geen schade maar zijn door de grote aantallen wel bijzonder hinderlijk en kunnen wel bepaalde oppervlakken in de ruimten verontreinigen.

Wering

Preventieve maatregelen zijn onontbeerlijk

  • • Horren plaatsen
  • Deuren zoveel mogelijk dichthouden
  • Andere mogelijke vliegopeningen afdichten

Bestrijding

Eerst dienen de plaatsen gevonden te worden waar vliegen zich ophouden. Daarna zijn zij te behandelen door het inspuiten van die verblijfplaatsen met een insecticide. Het middel dient te worden verspoten op verblijfplaatsen en verder in naden en kieren op en nabij plaatsen waar zij verblijven of binnenkomen.